Biblioteka Wyższej Szkoły Społeczno-Przyrodniczej im. Wincentego Pola  powstała w 2000 roku. Biblioteka gromadzi, opracowuje i udostępnia zbiory oraz stanowi podstawę bibliotecznego systemu informacyjnego. Aktualnie księgozbiór Biblioteki liczy około 22 000 woluminów druków zwartych, oraz 50 tytułów czasopism, w tym tytuły anglojęzyczne. Wśród różnorodnych zbiorów przeważają publikacje specjalistyczne, związane z dziedzinami charakterystycznymi dla profilu Uczelni.

Część zbiorów dostępna jest w postaci księgozbioru podręcznego, gromadzącego  encyklopedie, słowniki, leksykony, kompendia, informatory z różnych dziedzin wiedzy oraz wiodące pozycje dziedzinowe.

Ustalono, iż polityka gromadzenia zbiorów powinna być zgodna z profilem kształcenia studentów. W tym celu w pierwszej kolejności pozyskiwane są pozycje
z następujących dziedzin wiedzy: fizjoterapia, kosmetologia, zdrowie publiczne, turystyka
i rekreacja, wychowanie fizyczne, filologia angielska, filologia iberyjska oraz pedagogika specjalna. Biblioteka systematycznie powiększa swoje  zbiory, ze szczególnym uwzględnieniem wartościowych pozycji anglojęzycznych z zakresu rehabilitacji medycznej,  fizjoterapii oraz turystyki i rekreacji. Staramy się, aby wszystkie książki wskazane
w modułach do poszczególnych przedmiotów, znalazły się w odpowiedniej ilości egzemplarzy zapewniającej studentom swobodny dostęp.

Biblioteka WSSP opracowuje zbiory w elektronicznym systemie bibliotecznym MAK+ (MakPlus), rekomendowanym przez Krajową Radę Biblioteczną. Tworzone są bazy książek, czasopism, czytelników oraz zbiorów multimedialnych.

Z zasobów Biblioteki mogą korzystać studenci oraz pracownicy Wyższej Szkoły Społeczno-Przyrodniczej im. W. Pola. Regulamin Biblioteki umożliwia wypożyczanie książek do domu. Czytelnik może wypożyczyć 3 książki na okres 1 miesiąca.  Osoby spoza Uczelni  mogą korzystać ze zbiorów udostępnianych tylko na miejscu w Czytelni.
Wszystkie stanowiska komputerowe w czytelni posiadają dostęp do internetu
i katalogu bibliotecznego. Ponadto na terenie Biblioteki istnieje możliwość korzystania
z bezprzewodowego Internetu Wi-Fi. Biblioteka posiada na podstawie licencji wielostanowiskowy dostęp do komputerowych baz wiedzy on-line.

W ramach licencji krajowej, baza Ebsco oferuje dostęp online do 14 kolekcji tematycznych, zawierających komercyjne pełnotekstowe bazy czasopism. Dostęp jest możliwy z każdego komputera znajdującego się na terenie Uczelni.

Uzyskaliśmy także dostęp do baz Wirtualnej Biblioteki Nauki (WBN), którą uruchomiono z myślą o wszystkich polskich uczelniach, instytutach naukowych, pracownikach naukowo – dydaktycznych oraz studentach. WBN to powszechny i bezpłatny dostęp do najważniejszych publikacji naukowych na świecie.

W ramach współpracy z Wyższą Szkołą Ekonomiczną w Białymstoku, nasza Uczelnia bierze udział w projekcie “e-Publikacje Nauki Polskiej” (EPNP). EPNP to zbiór publikacji naukowych z różnych dziedzin, wydawanych przez polskie uczelnie, instytuty naukowe, towarzystwa i stowarzyszenia naukowe. Przeznaczeniem bazy jest zebranie w jednym miejscu trudno dostępnej literatury z ośrodków naukowych z całej Polski i udostępnienie jej na platformie epnp.pl. Dostęp do zasobów sieciowych tej bazy możliwy jest zarówno z Czytelni, jak również, po uprzednim pozyskaniu loginu i hasła od pracowników Biblioteki,
z komputerów domowych.

Na mocy umowy zawartej między naszą Uczelnią a  Biblioteką Główną Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, studenci i pracownicy WSSP im. W. Pola mają możliwość korzystania z zasobów na ogólnych zasadach bibliotecznych. Biblioteka Główna UMCS, mieszcząca się w centrum miasteczka akademickiego, dysponuje księgozbiorem liczącym ok. 1,7 mln woluminów. Biblioteka posiada katalog komputerowy dostępny online, co ułatwia wyszukiwanie i zamawianie poszczególnych pozycji.

Studenci mogą korzystać z księgozbiorów w czytelniach Biblioteki Uniwersytetu Medycznego oraz Biblioteki Wydziałowej Instytutu Nauk o Ziemi UMCS.

Drugą  biblioteką, z którą WSSP im. W. Pola ma podpisaną umowę o korzystaniu z jej zbiorów, jest Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Komisji Edukacji Narodowej
w Lublinie. Biblioteka ta posiada 352 000 woluminów, 24 292 wydawnictw ciągłych (roczników i czasopism) oraz 25 690 jednostek zbiorów audiowizualnych.

 Godziny otwarcia Biblioteki WSSP
wtorek – sobota
8.30-15.30

niedziela, poniedziałek
nieczynne

Telefon: /81 / 448 08 20, /81/ 740 72 40 w.30

 

22000

woluminów

Katalog biblioteki
EBSCO Publishing