Biblioteka Wyższej Szkoły Społeczno-Przyrodniczej im. Wincentego Pola w Lublinie gromadzi, opracowuje i udostępnia zbiory oraz stanowi podstawę bibliotecznego systemu informacyjnego.

W chwili obecnej zasób biblioteki liczy ok. 22 000 woluminów. Polityka gromadzenia zbiorów uwzględnia profil Szkoły.

Część zbiorów zorganizowana jest w księgozbiór podręczny, gromadzący encyklopedie, słowniki, kompendia oraz wiodące pozycje dziedzinowe.

 

Biblioteka WSSP opracowuje zbiory w najnowszej wersji programu MAK 4.3 Tworzone są bazy książek, czytelników, a w przyszłości zbiorów multimedialnych. Wyszukiwanie książek umożliwia 9 indeksów począwszy od autorskiego, a skończywszy na indeksie kodów kreskowych.

 

Biblioteka udostępnia zbiory w Czytelni liczącej 50 miejsc, wyposażonej w 16 stanowisk komputerowych z dostępem do internetu i katalogu bibliotecznego. Na potrzeby studentów niepełnosprawnych w Czytelni Uczelni funkcjonują stanowiska komputerowe dostosowane dla potrzeb studentów niedowidzących. Regulamin biblioteki umożliwia wypożyczanie książek do domu. Ze zbiorów korzystać mogą studenci i pracownicy Szkoły.

Studenci WSSP w Lublinie, na mocy zawartych umów, mają możliwość korzystania z zasobów Biblioteki Głównej UMCS, Biblioteki KUL i Wojewódzkiej Biblioteki Pedagogicznej w Lublinie.

 

Ponadto na każdym terminalu umieszczono ikonę z dostępem do Wirtualnego Katalogu Lubelskich Bibliotek Naukowych (WKLBN). Katalog ten daje jednoczesny dostęp do informacji o zbiorach pięciu lubelskich bibliotek naukowych: Biblioteki Głównej UMCS, Biblioteki KUL, Biblioteki Politechniki Lubelskiej, Biblioteki Uniwersyetetu Przyrodniczego w Lublinie oraz Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. ieronima Łopacińskiego w Lublinie.

 

Na mocy umowy zawartej z Wojewódzką Biblioteką Pedagogiczną z Lublinie, studenci mają możliwość korzystania ze zbiorów tej biblioteki wypożyczając książki do domu. Biblioteka ta posiada 332 000 woluminów książek, 19 750 wydawnictw ciągłych (roczników i czasopism) oraz 25 200 jednostek zbiorów audiowizualnych.

 

Na podstawie umowy zawartej między naszą Uczelnią a UMCS studenci WSSP mają możliwość korzystania z zasobów Biblioteki Głównej UMCS  (ul. Radziszewskiego 11, 20-031 Lublin) na ogólnych zasadach bibliotecznych.

Podstawą zamówienia książek jest wypełniony rewers. Zamówienia są realizowane w następujących godzinach: Wtorek- Sobota9.30, 10.30, 11.30, 12.30, 13.30, 14.30, 15.30

 Godziny otwarcia Biblioteki WSSP
wtorek – sobota
8.30-15.30

niedziela, poniedziałek
nieczynne

W dniach 01.07.2017 r. – 08.09.2017 r. Biblioteka nieczynna. Zwroty książek oraz podbicia kart obiegowych w sali nr 26 – Biuro Rekrutacji WSSP. Od 11.09.2017 r. dyżury w godz. 12:00-14:00.

22000

woluminów

Katalog biblioteki
EBSCO Publishing