enREKRUTACJA 2024 / 2025 - DOŁĄCZ DO NAS

Erasmus+ grant

Erasmus+ grant

Wysokość dofinansowania zależy od miejsca odbywania praktyk/studiów. Uczelnia aktualnie (do wyczerpania środków finansowych) realizuje umowę w ramach KA131 2022, w ramach której uczestnicy otrzymują dofinansowanie wg. obowiązujących  dla tej umowy stawek. 

 

The amount of the Eramus+ Grant depends on the country of your host university/institution/enterprise. The university is currently (until the financial resources are exhausted) implementing an agreement under KA131 2022 under which participants receive funding.

 

 

Amount of grants whitin agreement

KA 131 2022 [PL] [ENG]

KA131 2023 [PL] [ENG]

 

 

Skip to content